Garlaban d.o.o.

Fiksni tel i fax: 014/244-217
Direktor prodaje: 062/766-407
Nabavka: 062/766-407
Finansije: 062/766-409
Email: goran.plavsic@garlaban.co.rs

Društvo za trgovinu uvoz-izvoz i distribuciju
Matični broj: 20513535
PIB: 106037066
Aleksandra Markovića 8, 14000 Valjevo

Kontakt forma